Celleleiren på Jungerkollen

På Junger finner vi en av de best bevarte celleleire i Norge fra andre verdenskrig, populært kalt Jungercellene.
Under andre verdenskrig vokste det fram flere lokale motstandsgrupper, som etter hvert ble samlet i Milorg.
De opererte i hemmelighet, men det hendte også at noen ble avslørt og måtte søke tilflukt. Jungercellene ble bygd da Milorgjegere fra Røyken og Hurum måtte flykte og søke dekning. Etter hvert så kom det folk fra Eiker som hadde behov for å gå i dekning for Tyskerne.

Det ble særlig aktuelt mot slutten av krigen, da tyskerne hadde planer om å utskrive unge nordmenn til krigstjeneste.
I begynnelsen lå de i dekning på private hytter, men vinteren 1944-45 ble det bygd opp celleleire både på Holtefjell og ved Jungerkollen.
Denne delen av hjemmefronten er opphav til uttrykket «Gutta på skauen».

På Jungercellene lå det til en hver tid rundt 30 mann fra milorggruppe 1412-2, som fikk militær trening av profesjonelle instruktører og mottok britiske flyslipp. Det var til sammen ca. 100 lokale motstandsfolk som var en del av 1412-2.
I mai 1945 hadde de viktige oppgaver i forbindelse med å opprettholde ro og orden etter den tyske kapitulasjonen.

Mange slike celleleire ble revet etter krigen eller ble stående og forfalle. Veteranene fra Jungercellene dannet derimot «Celleforeningen 1412-2»,
som har greid å bevare dette viktige kulturminnet fra krigen, slik at det i dag er en av de aller best bevarte celleleirene fra andre verdenskrig.
Hytte no.1 ved Jungerkollen celleleir Eiker Arkiv – Øvre Eiker Bibliotek – 1945 – Opphavsperson: ukjent
Hjemmefrontsoldat med stengun og armbind på vakt ved Jungercellene i Øvre Eiker 14 dager før frigjøringen.

Slik finner du fram:

Følg skilting mot Skarragruvene langs Jungerveien fra Ormåsen (bompenger).
Før du kommer til Kolbergsetra, får du Rørtjern på venstre hånd.
Parker i veikrysset der og fortsett til fots merket traktorvei mot Cellene og utsiktspunktet Jungerkollen.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00