Gutta på skauen

Gutta på skauen er et begrep som først ble brukt om ungdommene som dro til skogs for å unndra seg NS-myndighetenes arbeidstjeneste, som man fryktet var en fordekt plan for mobilisering av unge nordmenn til tysk krigstjeneste. Etter krigen er imidlertid uttrykket blitt brukt nærmest som et synonym for Milorg og den norske motstandsbevegelsen.

Milorgs celletjeneste

En mindre – men særlig godt motivert del – av ungdommene ble rekruttert til Milorgs såkalte celletjeneste. Disse fortsatte sin tilværelse i hytter og tømmerkoier, hvor de sammen med andre Milorg-folk fikk våpentrening og tok imot nye våpenslipp fra allierte fly. Fra høsten 1944 og frem mot frigjøringen vokste denne cellevirksomheten til et omfang som omfattet nesten ti prosent av den totale mannskapsstyrken.

Da Milorg (også omtalt som Hjemmestyrkene) i dagene 7.–9. mai 1945 mobiliserte sine omkring 40 000 medlemmer, foregikk som oftest inntoget til byer og tettsteder fra omkringliggende skogsområder. «Gutta på skauen» fikk med dette et ganske annet innhold enn den opprinnelige betydningen, og uttrykket er i ettertid blitt stående som det mest utbredte og folkelige synonymet for Milorg og den militære motstandsbevegelsen.
Musiker og låtskriver Aleksander Kristoffersen fra Vestfossen har skildret «Gutta på skauen» i en nydelig sang.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00